Wat is er mis met deze vraag? (19)

Welke van onderstaande stellingen is correct?

Stelling 1:
Een case-control studie is efficiënter om een weinig voorkomende ziekte te onderzoeken dan een cohort studie.

Stelling 2:
Meetfouten die worden veroorzaakt door informatie-bias hebben te maken met zowel de determinant als de ziekte.

 1. Alleen stelling 1 is correct.
 2. Alleen stelling 2 is correct
 3. Zowel stelling 1 als stelling 2 zijn correct
 4. Beide stellingen zijn incorrect.

 

Wat is er mis met deze vraag? –> Denk even na.

Klik dan hier.

Wat zijn goede ‘startzinnen’ om vragen te maken?


Weten en Begrijpen: nagaan of de student kennis heeft van onderwerpen

Kritisch denken (evalueren): nagaan of de student de eigenschappen van feiten, procedures, principes of theoriën kan gebruiken.

Kritisch denken (voorspellen): nagaan of de student op basis van feiten, procedures, principes of theoriën kan aangeven wat gevolgen, consequenties e.d. zijn.

Probleem oplossen (gegeven een scenario): nagaan of de student op basis van gegeven problemen oplossingen kan geven of oplossingen kan beoordelen.

Voor meer informatie: klik hier.

Optimale moeilijkheidsgraad van een tentamenvraag


Wist u dat de optimale moeilijkheidsgraad van vierkeuze tentamenvragen 67% is?

Waarom?

Een toets maakt het beste onderscheid tussen de studenten die de stof wel of niet beheersen als elk van de vragen door zo’n 60-70% van de studenten correct wordt beantwoord. De spreiding van de populatie studenten over de schaal is dan het grootst. Op grens van zakken en slagen is dat dan ook het geval en is de kans om onterecht te zakken of slagen het kleinst.

Meer tips? Klik hier.

Zeven dodelijke zonden voor toetsvragen maken

 1. Gebruik heel vaak het woord niet en gebruik vaak ontkenningen
 2. Laat de goede studenten struikelen over een vraag
 3. Maak een speling en gramatica vouten
 4. Gebruik nooit drie woorden als je het ook met dertien woorden kan zeggen
 5. Probeer altijd de optie ‘alle bovenstaande’ en ‘geen van bovenstaande’ toe te passen
 6. Zinnen uit een studietekst moeten letterlijk in de vraag worden herhaald
 7. Allergrootste zonde: laat collega’s nooit vragen vooraf bekijken


Wat is de QDNA tool


Welkom bij de informatiesite van de qDNA tool.

Dit gereedschap helpt docenten om

 • ideeën voor toetsvragen te bedenken
 • om vragen te optimaliseren zodat ze meten wat ze beogen te meten
 • om een psychometrisch analyse van toetsen en toetsvragen te maken
 • om hulp te krijgen bij het interpreteren van deze analyse


Dit gereedschap is gemaakt voor docenten in het Hoger Onderwijs, maar mag door iedereen worden gebruikt.

Veel plezier met het gebruik ervan

 • drs. Nynke Bos, Universiteit van Amsterdam
 • drs. Sharon Klinkenberg, Universiteit van Amsterdam
 • ir. Silvester Draaijer, Vrije Universiteit Amsterdam

  

De QDNA tool is ontwikkeld door NLWare