Chapter 5, dissertation Silvester Draaijer

The original English version of the Test Item Design Support Tool can be found here: http://testdevelopment.nl/qdst/qdst-en/default_dive_conv.html. You need to allow your browser to display ‘unsecure information’. Look for a shield icon in your browsers address bar (when you are on the site) and click on it to allow this.

The Test Item Design Support tool of Silvester Draaijer formed the basis for the qDNAtool of which you now reached the support pages. The public accesible qDNA tool can be reached here: http://qdnatool.org/users/login. You need an SURF Insitutional Account to access the application, but an Open Source version of the application can be found on Github: https://github.com/nlware/qdnatool.

Webinar qdna-tool ’that’s the Quest!on’, 8 april 2014, 13.00 uur

Dinsdag 8 april 2014 vindt om 13.00 uur een webinar plaats. Silvester Draaijer van de VU zal daarin de achtergrond van de vraagontwikkeltool ’that’s the quest!on’ schetsen en de werking er van laten zien. Bijgevoegd is de powerpoint van deze presentatie.

Powerpoint: SURF minitender that the question presentatie 8 april 2014.

http://www.surf.nl/agenda/2014/04/webinar-that%E2%80%99s-the-queston/index.html

 

Wat is er mis met deze vraag? (21)

Wat was de precieze reden voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters
b.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen personen die voor hun werk meer dan 30 km rijden en personen die minder dan 30 km rijden
c.) Dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst
d.) Zowel de reden genoemd onder b als c.

d) is het correcte antwoord.

Wat is er mis met deze vraag? Denk er even over na. Voor een antwoord klik hier.

Een verbeterde vraag (21)

Het laatste alternatief van de vraag maakt de vraag niet eenduidig scoorbaar. Immers, als d het correcte alternatief is (en dat is het in deze vraag), dan zijn alternatief b en alternatief c in principe ook correct.

De zinsnede ‘de precieze reden’ helpt wel om er voor te zorgen dat de vragensteller argumenten geeft dat er naar de beste of meest complete omschrijving wordt gevraagd. Toch blijft de vraag multi-interpretabel.

Het zou een oplossing kunnen zijn om in de vraag alleen alternatief b of alternatief c op te nemen en twee andere alternatieven er bij te bedenken. Dan is er geen discussie meer.

Wat was één van de redenen voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardig onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters.
b.) dat de belastingdienst niet het bezit van een Openbaar Vervoer Verklaring meewoog in de reiskostenaanslag.
c.) dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst.
d.) dat de belastingregels in Nederland afweken op het punt van het aantal kilometers dat bepaald was t.a.v. de vrijstellingsgrens.

Vraagtypes Wiskunde, Algebra, Scheikunde

Het bevragen van wiskunde kennis en vaardigheid via digitale toetssystemen is een complex domein. Docenten moeten eenvoudig maar snel wiskundige vergelijkingen kunnen invoeren. Studenten moeten bij voorkeur ook wiskundige antwoorden kunnen invoeren. En het zou nog mooier zijn als de verschillende oplossingsstappen voor wiskundige problemen door studenten ingevoerd zou kunnen worden en door de computer automatisch nagekeken.

Helaas is dit allemaal maar beperkt mogelijk. Maar het kan wel binnen zeker grenzen. Zie bijgaande pagina op docs.qdnatoolorg voor meer informatie en voorbeelden.

 

Juist/Onjuistvragen meer laten discrimineren in een toets

Om Juist/Onjuistvragen beter onderscheid te laten maken tussen de studenten die de stof wel en niet beheersen geeft Ebel (1972) een aantal praktische aanwijzingen:

  • Gebruik meer onjuiste dan juiste stellingen in een toets.
  • Formuleer een stelling zodanig dat oppervlakkige logica een onjuiste stelling suggereert.
  • Zorg dat een onjuiste stelling een populaire misconceptie bevat of een overtuiging weergeeft die echter niet-relevant is voor de vraag.
  • Gebruik absolute bijwoorden (altijd, nooit) of vage bijwoorden (soms, vaak, sommmige, bepaalde) omgekeerd om de ’test-wise’ student de wind uit de zeilen te nemen.
  • Gebruik bewoordingen in een onjuiste stelling die ze ‘een zweem van waarheid’ geven.

Kijk ook bij het verhaal van Russel A. Dewey die hierover tips geeft.

Welkom UU en RUG via SURFconext

Na de presentatie van de qDNA tool afgelopen 7 maart 2012 is het Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen gelukt om zichzelf op SURFconext inlogpagina van de qDNA tool te melden. Welkom allen.

Ook anderen melden zich nu aan.

nog meer instellingen

We  hopen dat de tool goed gebruikt gaat worden en dat we deze in de toekomst verder kunnen verbeteren.

Laat collega-docenten uw toetsvragen ‘blind’ beoordelen

Om als docent goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw toetsvragen is één van de beste methoden om de vragen te laten beoordelen door collega’s en studenten.

blinddoek-150x150

Om dat proces nog verder te versterken is een aanvullend advies  om er voor te zorgen dat u in eerste instantie de correcte antwoorden niet afgeeft aan hen.

Laat uw collega’s deze vragen eerst maken en beoordelen zonder de correcte antwoorden te geven (zgn blind beoordelen).

Nadat u de feedback heeft ontvangen stuurt u ze de correcte antwoorden toe met het verzoek om de vragen in dat licht ook nog een keer te beoordelen. U zult versteld staan van de feedback!