Vraagtypes Wiskunde, Algebra, Scheikunde

Het bevragen van wiskunde kennis en vaardigheid via digitale toetssystemen is een complex domein. Docenten moeten eenvoudig maar snel wiskundige vergelijkingen kunnen invoeren. Studenten moeten bij voorkeur ook wiskundige antwoorden kunnen invoeren. En het zou nog mooier zijn als de verschillende oplossingsstappen voor wiskundige problemen door studenten ingevoerd zou kunnen worden en door de computer automatisch nagekeken.

Helaas is dit allemaal maar beperkt mogelijk. Maar het kan wel binnen zeker grenzen. Zie bijgaande pagina op docs.qdnatoolorg voor meer informatie en voorbeelden.