Force-Fit

Deze set van technieken gaat uit van het formuleren/gebruiken van extern focuspunt. De vragenmaken houdt dat punt in gedachten en probeert dat te combineren met de stof die in een vraag gesteld moet gaan worden. De combinatie van de twee levert input voor een ruwe vraag. Voorbeelden van externe focuspunten zijn:

 • Gebruik ‘bewezen werkzame’ voorbeeldvragen (skeletten) en ontwikkel van daaruit nieuwe vragen. Zie voorbeeld van Startzinnen.
 • Gebruik of maak afbeeldingen, diagrammen, venn-diagrammen, grafieken, schema’s, situatie-toestanden en stel daar vragen over.
 • Gebruik of maak animaties, video’s, geluid en stel daar vragen over.
 • Neem de beroepscontext in gedachten en formuleer van daaruit een vraag.
 • Neem verrassende aspecten van concepten en formuleer van daaruit een vraag:
  • misconcepties
  • veel gemaakte fouten
  • onverwachte conclusies
  • ordegrootte van effecten
  • persoonlijke ‘aha erlebnisse’
 • Onderzoek en speel met andere vraagtypen