1.3.1 Multiple-choice vraag

Soort Antwoord
tijd
Aantal  normaliter benodigd voor betrouwbare toets Voorbeeldvraag
Juist/Onjuistvraag of twee alternatieven 50 sec 80 Vb1.
Een kenmerk van het toepassen van een relatieve cesuur bij tentamineren is dat de kwaliteit van het gegeven voorafgaande onderwijs, geen invloed heeft op het aantal geslaagden. (J/O)Vb2.
Wat is binnen de benadering van de Boston Consulting Group de centrale grootheid?

  1. Marktgroei
  2. Cash flow
Drie alternatieven 60 sec 60 Aan drie studenten wordt gevraagd een voordracht te houden tegen het gebruik van kernenergie. Alle drie de studenten zijn eigenlijk voor het gebruik van kernenergie. Sarah krijgt voor de voordracht € 5,-, Maria krijgt € 50,- en Benthe krijgt € 100,-. Welke student zal conform de cognitieve dissonantie theorie, met de grootste waarschijnlijkheid haar mening veranderen door de voordracht?

  1. Sarah
  2. Maria
  3. Benthe
Vier alternatieven 75 sec 40 De Boston Consulting Group heeft de zogenaamde ‘business portfolio’-matrix ontwikkeld. Welke van de onderstaande alternatieven hoort bij het kwadrant met een hoge marktgroei en een laag relatief marktaandeel?
A)        Cash cow
B)        Dog
C)        Star
D)        Question mark

Het is aan te raden, maar niet persé noodzakelijk, de toets uit dezelfde type vragen te laten bestaan.