Divergeer multiple-choicevragen vervolg 1 – Tips om afleiders te bedenken

Gegeven een centraal te stellen concept, genereer afleiders door:

 • het concept te parafraseren
 • algemene misconcepties te gebruiken (specifiek zijn deze bekend in een aantal beta-domeinen zoals natuurkunde, scheikunde, biologie)
 • tegenvoorbeelden te bedenken
 • niet-correcte analogiën te bedenken
 • homoniemen, gelijken, metaforen of analogiën te bedenken
 • toevoegingen aan het antwoord toe te voegen die niet relevant zijn.
 • essentiële elementen voor een correct antwoord weglaten.
 • de afleider een air van correctheid te geven door ‘wetenschappelijk’ of ‘professioneel’  woordgebruik.
 • een deel van het originele concept te veranderen.
 • een mentale connectie te maken van het originele concept naar andere concepten.
 • implicaties te ontwikkelen (oorzaken, gevolgen) van het originele concept.
 • effecten toe te voegen aan het concept van andere (wellicht onmogelijke) concepten.

Het ontwikkelen van plausibele afleiders is vaak het meest tijdrovende deel van de vraagontwikkeling. Het bedenken van goede afleiders kost simpelweg veel tijd. Hoe meer tijd u er aan besteed, hoe beter de afleiders echter vaak worden.