Een verbeterde vraag (19)

De stellingen gaan over verschillende onderwerpen. De vraag wordt hierdoor kunstmatig moeilijker gemaakt terwijl dat niet nodig is. Het wordt bovendien moeilijker om uit een analyse te bepalen waarom studenten het onderwerp van deze vraag wel of niet beheersen.

Ook is de vraagstelling verwarrend. In vraag wordt gesteld welke stelling waar is. Het is niet duidelijk of ook beide stellingen waar kunnen zijn.

Als u dubbele stellingen bevraagt kunt u ze ook in aparte vragen formuleren. Zeker als in de stellingvragen twee onderwerpen voor komen. Aparte vragen geven meer toetsinformatie en ze verhogen de moeilijkheidsgraad van de toets niet kunstmatig.

Bedenk daarbij: bijna alle toetsanalysesystemen kunnen 2, 3, 4 en 5 keuzevragen door elkaar verwerken.

Dus onderstaande twee vragen zouden beter kunnen worden gesteld.

Vraag 1

Een case-control studie is efficiënter om een weinig voorkomende ziekte te onderzoeken dan een cohortstudie. J/N

 

Vraag 2

Meetfouten die worden veroorzaakt door informatie-bias hebben te maken met zowel de determinant als de ziekte. J/N

Wat is er mis met deze vraag? (19)

Welke van onderstaande stellingen is correct?

Stelling 1:
Een case-control studie is efficiënter om een weinig voorkomende ziekte te onderzoeken dan een cohort studie.

Stelling 2:
Meetfouten die worden veroorzaakt door informatie-bias hebben te maken met zowel de determinant als de ziekte.

  1. Alleen stelling 1 is correct.
  2. Alleen stelling 2 is correct
  3. Zowel stelling 1 als stelling 2 zijn correct
  4. Beide stellingen zijn incorrect.

 

Wat is er mis met deze vraag? –> Denk even na.

Klik dan hier.

Een verbeterde vraag (1)

In deze vraag wordt gevraagd naar een opinie (o.a. aangegeven door de formulering ‘welke gebruiktu bij voorkeur’). Personen die verschillende visies of aanpakken aanhangen, zullen verschillende antwoorden geven op deze vraag.

Een verbeterde vraag zou kunnen zijn:

Bij een patiënt moet een porseleinen jacketkroon worden gecementeerd. Hiervoor wordt door Van Waas bij voorkeur gebruikt:A) fosfaatcement
B) silicofosfaatcement
C) polycarboxylaatcement
D) zinkoxyde-eugenolcement

 

Klik hier voor de originele vraag.