Wat is er mis met deze vraag? (21)

Wat was de precieze reden voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters
b.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen personen die voor hun werk meer dan 30 km rijden en personen die minder dan 30 km rijden
c.) Dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst
d.) Zowel de reden genoemd onder b als c.

d) is het correcte antwoord.

Wat is er mis met deze vraag? Denk er even over na. Voor een antwoord klik hier.

Een verbeterde vraag (21)

Het laatste alternatief van de vraag maakt de vraag niet eenduidig scoorbaar. Immers, als d het correcte alternatief is (en dat is het in deze vraag), dan zijn alternatief b en alternatief c in principe ook correct.

De zinsnede ‘de precieze reden’ helpt wel om er voor te zorgen dat de vragensteller argumenten geeft dat er naar de beste of meest complete omschrijving wordt gevraagd. Toch blijft de vraag multi-interpretabel.

Het zou een oplossing kunnen zijn om in de vraag alleen alternatief b of alternatief c op te nemen en twee andere alternatieven er bij te bedenken. Dan is er geen discussie meer.

Wat was één van de redenen voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardig onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters.
b.) dat de belastingdienst niet het bezit van een Openbaar Vervoer Verklaring meewoog in de reiskostenaanslag.
c.) dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst.
d.) dat de belastingregels in Nederland afweken op het punt van het aantal kilometers dat bepaald was t.a.v. de vrijstellingsgrens.

Een verbeterde vraag (20)

De meeste tekst in de stimulus van de vraag is niet nodig om de vraag te beantwoorden.

Een betere vraag zou zijn:

What is the title of the book about UW written by “Simon the Troll”?

a.) Dreaming in Technicolor
b.) *Water Under the Bridge
c.) Of Mud and Dreams
d.) Images of Waterloo

 

Voorbeeld van http://cte.uwaterloo.ca/teaching_resources/tips/designing_multiple_choice_questions.html

Wat is er mis met deze vraag? (20)

A number of books have been published about the University of Waterloo. These books fall into various genres such as photographic histories, biographies of prominent people involved with the University, and accounts of the history of individual departments. Among them was a book whose author is known as “Simon the Troll”. What is the title of this book?

a.) Dreaming in Technicolor
b.) Water Under the Bridge
c.) Of Mud and Dreams
d.) Images of Waterloo

 

Wat is er mis met deze vraag? Denk er even over na. Voor een antwoord klik hier.

Een verbeterde vraag (2b)

In het voorbeeld gaat het erom dat er aan twee voorwaarden voldaan moet worden voor een goede opvoeding. Dat kan veel eenvoudiger worden weergegeven. Het lijkt erop alsof de docent de student een begrijpend lezen oefening geeft.

Een betere versie is:

Welk element is volgens Prof. Van IJzendoorn, naast stabiliteit, een voorwaarde voor een optimale opvoeding?

 1. Continuïteit
 2. Sensitiviteit
 3. Individualiteit

 

Of een andere variant

Selecteer de twee basisvoorwaarden waaraan een goede opvoeding moet voldoen volgens Prof. van IJzendoorn.

 1. Stabiliteit
 2. Zelfstandigheid
 3. Sensitiviteit
 4. Anti-autoritairiteit
 5. Collectiviteit
 6. Uitdagendheid
 7. Competitiviteit
 8. Uniciteit

Een verbeterde vraag (2)

Door de grote hoeveelheid opties in de antwoorden wordt de beantwoordingstijd langer en kunnen er ook sneller fouten optreden; de student moet alle opties in zijn/haar geheugen vasthouden.

Beter is om te vragen: Welke factor speelt géén rol bij de verwerving van een tweede taal (dat zijn dus cognitief niveau en geslacht – de andere drie factoren spelen wel een rol.).

Er kunnen dan twee vierkeuzevragen gemaakt worden waarbij het correct antwoord in beide vragen ofwel cogntief niveau ofwel geslacht is.

Een verbeterde versie van deze vraag zou kunnen zijn:

Welke factor speelt géén rol bij de verwerving van een tweede taal.

 1. cognitief niveau*
 2. de mate van beheersing van de moedertaal
 3. de motivatie van de taalleerder
 4. de mate van contact met de doeltaal