Startzinnen

Het is behulpzaam om bij het bedenken van vragen uit te gaan van zogenaamde startzinnen. Dit zijn uitgeklede vragen zonder inhoud maar die een duidelijke structuur hebben om tot goed gerichte vragen te komen. Als vraagontwerper kunt u zelf inhoud toevoegen en gaan variëren om kennis, begrip, kritisch denken of probleem oplossend vermogen te meten. Als uw vaardigheid om toetsvragen te ontwerpen toeneemt kunt u afstand nemen van deze startzinnen omdat anders alle vragen op elkaar gaan lijken en voor studenten minder interessant worden. Bedenk wel dat de vragen op de niveaus boven Weten, altijd moeten gaan over geparafraseerde teksten, nieuw gecombineerde kenniselmenten of nieuwe voorbeelden e.d.. Als dat niet gedaan wordt is er namelijk alleen sprake van kennisherkenning.

Startzinnen
Weten en Begrijpen: nagaan of de student kennis heeft van onderwerpen
 • Wat is de beste definitie voor ….?
 • Wat is (niet) karakteristiek voor ….?
 • Uit welke onderdelen bestaat het probleem?
 • Wat is de geschiedenis van het probleem?
 • Welke verschillende categorieën zijn er in het probleem?
Kritisch denken (evalueren): nagaan of de student de eigenschappen van feiten, procedures, principes of theoriën kan gebruiken.
 • Wat is het meest effectief (gepast) voor ….?
 • Wat is beter (slechter) ….?
 • Wat is het meest effectief voor ….?
 • Wat is de meest kritieke stap in aan procedure?
 • Als je weet dat X waar is, wat is dan tevens waar over Y?
 • Wat is (niet) nodig in een procedure?
 • Wat is het belang van het probleem ? So what ?
Kritisch denken (voorspellen): nagaan of de student op basis van feiten, procedures, principes of theoriën kan aangeven wat gevolgen, consequenties e.d. zijn.
 • Wat zou er gebeuren als ….?
 • Als dit gebeurt, wat zou je doen?
 • Op basis van wat …., wat zou je doen?
 • Gegeven … wat is belangrijkste reden dat ….

 

Probleem oplossen (gegeven een scenario): nagaan of de student op basis van gegeven problemen oplossingen kan geven of oplossingen kan beoordelen.
 • Wat is de aard van het probleem?
 • Wat heb je nodig om dit probleem op te lossen?
 • Wat is een mogelijke oplossing?
 • Wat is de meeste effectieve (efficiente) oplossing?
 • Waarom is …. de meest effectieve (efficiënte) oplossing?

 

Zin in nog meer startzinnen? Klik hier.