Open vraag

Open vragen zijn vooral geschikt als er meerdere goede antwoorden te geven zijn en/of als men de vaardigheid in formuleren, argumenteren, samenvatten,… van de student wil toetsen. Zo kan bijvoorbeeld worden gevraagd om een stelling te onderbouwen, een kritische analyse van een tekst te maken,  een creatieve oplossing voor een probleem uit te werken,…

Open vragen kunnen zowel in een summatieve als formatieve context worden gebruikt

Open vragen kunnen in diverse vormen voorkomen. Een onderscheid is daarbij te maken naar de lengte van het antwoord:

Soort vraag Indicatie antwoordtijd Voorbeeldvraag
In- en aanvulvraag ½ minuut Vb1.
Er wordt volgende week besloten of een van de meest  _______ [haten] belastingen verdwijnt. 

Vb2.
Wat is het onderdeel van het binnenoor waarin zich het orgaan van Corti bevindt?

Dat is de/het _______________ .

Kort antwoordvraag één minuut Wat deed Pilatus volgens het Nieuwe Testament met zijn handen nadat hij Christus ter dood had veroordeeld?
Lang antwoordvraag Tien minuten Wat waren de langetermijneffecten (noem er 3) van de Kruistochten op de relatie tussen Europa en de Arabische landen? Beredeneer je antwoord.
Opstelvraag / Betoogvraag 25 minuten Beredeneer de ontwikkelingen over de periode van tien jaar van de werkloosheid, als in één klap alle lonen worden gehalveerd. Ga uit van de situatie dat er verder geen andere wijzigingen in de conjunctuur optreden.
Berekeningsvraag Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk Stel dat de aandelenprijs momenteel EUR 50,- is. In de komende zes maanden zal de prijs ofwel dalen tot EUR 30,- ofwel stijgen tot EUR 80,-. Wat is de delta van een call optie met een uitoefenprijs van EUR 50,-?