1.3.2 Meer (digitale) gesloten vraagtypen

Digitale toetsen bieden de docent de mogelijkheid om nog meer variatie aan te brengen in mogelijke vormen van toetsvragen. Hieronder is een lijst opgenomen hiervan. Onderzoek uw eigen digitale toetssysteem om te kijken welke mogelijkheden daar in zitten.

Vraagtype Geschikt toepassingsgebied
Juist/Onjuist vragen Gebruik Juist/Onjuist vragen als de stof waarover de toets gaat uit veel verschillende onderwerpen en sub-onderwerpen bestaat (veel hoofdstukken, paragrafen, feiten, concepten, principes). Gebruik minimaal 80 vragen in een tentamen voor voldoende betrouwbaarheid.
Multiple-choice Gebruik multiple-choice vragen kunt u gebruiken als er wat minder verschillende onderwerpen in de stof voorkomen. Gebruik minimaal 40 vragen in een tentamen voor voldoende betrouwbaarheid.
Multiple-responsMatching en Rangorde Meng toetsen bestaande uit Juist/Onjuist vragen en multiple-choice vragen met multiple responsematching en rangorde voor onderwerpen die op een compacte wijze bevraagd moeten worden.
Hot-spot en Drag-and-Drop Bij beeldschermtoetsen kunt ook ook gebruik maken van hotspot vragen en drag-and-dropvragen bij onderwerpen waarbij studenten visuele kenmerken van een onderwerp moeten kunnen herkennen, aanwijzen of benoemen. Voor matching en rangorde vragen is het heel goed mogelijk om technisch gebruik te maken van het drag-and-drop vraagtype.
Lineaire vragen In vooral het medisch onderwijs kan ook gebruik worden gemaakt van lineaire vragen. Dit is een set van vragen over bijvoorbeeld een patient die bij een arts komt. Er kunnen verschillende vraagtypen worden gebruikt die hierboven staan beschreven. De arts stelt een diagnose en op basis daarvan een vervolgaktie. Die aktie levert weer een resultaat op op basis waarvan de arts kan besluiten tot een andere ingreep of advies. Elke stap in dit proces bestaat uit keuzes (een goede of foute) met een gevolg.
Invulvragen (Cloze) Gebruik invulvragen vooral als u taalvaardigheid wilt toetsen.
Numeriek antwoord of Algebraïsch antwoord Bij problemen waarbij studenten iets moeten berekenen kan studenten ook gevraagd worden om een numeriek antwoord (of bij gespecialiseerde software een algebraïsche formule – zie voorbeeld 4 van de numeriek antwoordvragen) te geven.
Open vraag Open vragen lenen zich goed om de raadkans te verkleinen en om studenten een antwoord in eigen woorden te laten formuleren cq. om creatieve antwoorden of oplossingen voor problemen te laten ontwikkelen.

Bijna alle vraagtypen kunnen gebruikt worden voor het meten van kennis, kritisch denken (evalueren en voorspellen) en probleem oplossen. Van belang daarbij is niet het vraagtype, maar de kwaliteit van de stimulus, de mate waarin u de vraag weet te richten.

Meer informatie over voor- en nadelen van verschillende vraagtypen