Wat is er mis met deze vraag? (21)

Wat was de precieze reden voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters
b.) dat de belastingdienst ongerechtvaardigd onderscheid had gemaakt tussen personen die voor hun werk meer dan 30 km rijden en personen die minder dan 30 km rijden
c.) Dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst
d.) Zowel de reden genoemd onder b als c.

d) is het correcte antwoord.

Wat is er mis met deze vraag? Denk er even over na. Voor een antwoord klik hier.

Een verbeterde vraag (21)

Het laatste alternatief van de vraag maakt de vraag niet eenduidig scoorbaar. Immers, als d het correcte alternatief is (en dat is het in deze vraag), dan zijn alternatief b en alternatief c in principe ook correct.

De zinsnede ‘de precieze reden’ helpt wel om er voor te zorgen dat de vragensteller argumenten geeft dat er naar de beste of meest complete omschrijving wordt gevraagd. Toch blijft de vraag multi-interpretabel.

Het zou een oplossing kunnen zijn om in de vraag alleen alternatief b of alternatief c op te nemen en twee andere alternatieven er bij te bedenken. Dan is er geen discussie meer.

Wat was één van de redenen voor de klacht bij het EHRM tegen Nederland in de zaak Auerbach?

 

a.) dat de belastingdienst ongerechtvaardig onderscheid had gemaakt tussen auto bezitters en niet-autobezitters.
b.) dat de belastingdienst niet het bezit van een Openbaar Vervoer Verklaring meewoog in de reiskostenaanslag.
c.) dat in Nederland geen effectief rechtsmiddel openstond tegen de discriminerende behandeling door de belastingdienst.
d.) dat de belastingregels in Nederland afweken op het punt van het aantal kilometers dat bepaald was t.a.v. de vrijstellingsgrens.