Convergeer Open vraag

Onderstaande tips met voorbeelden is te vinden in de publicatie van CITO over het construeren van Open Vragen: CITO Toetswijzer Construeren van Open Vragen

  • Tip 1: Formuleer bij open vragen altijd een normantwoord, het gewenste goede antwoord dus, hoe simpel de vraag ook lijkt. Controleer de vraag steeds vanuit het antwoord. Nog beter is het eerst het normantwoord te omschrijven en dan pas de vraag te formuleren.
  • Tip 2: Voeg antwoordrestricties aan de vraag toe. Geef een indicatie van de omvang van het antwoord dat wordt verwacht (aantal woorden) en/of het aantal argumenten (of voorbeelden e.d.) dat moet worden gegeven. Geef aan in de vraag dat bij overschreiding van het maximaal aantal argumenten, de overtollige argumenten zullen worden genegeerd.
  • Tip 3: Geef bij iedere toets(deel)vraag aan hoeveel punten kunnen worden behaald
  • Tip 4: Ontwikkel open vragen samen met collega’s
  • Tip 5: Splits de vraag op in een informatiegedeelte en een vraaggedeelte
  • Tip 6: Hanteer concrete opdrachten en vragen en vermijd formuleringen die het gewenste  antwoord niet oproepen
  • Tip 7: Kom tot afspraken voor wat betreft vraagformuleringen: gebruik een beperkt aantal vraagformuleringen en geef aan vraagformuleringen steeds eenzelfde betekenis