Convergeer multiple-responsvragen

De bijschaafregels voor multiple-responsvragen zijn vooral gemaakt om de vragen zoĀ eenduidigmogelijk te laten zijn zodat alleen de bedoelde kennis wordt gemeten en geen niet ter zake doende effecten zoals leesvaardigheid, zelfverzekerheid, raadgedrag, berekenend kiezen e.d.. Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid en de validiteit van de toets.