Ontwerpen

Het bedenken van toetsvragen vraagt meer dan alleen enige kennis van lijstjes do’s and dont’s. Toetsvragen bedenken is echt een ontwerpactiviteit. Er is diepgaande kennis nodig van het domein waarover vragen worden gesteld,  maar ook gedegen kennis over de manier waarop toetsvragen geconstrueerd moeten worden. Aan de ene kant moeten toetsvragen zo helder en duidelijk mogelijk zijn zonder het correcte antwoord weg te geven, anderzins vraagt het om creativiteit om elke keer weer leerstof op een nieuwe en interessante manier te bevragen. Deze site geeft adviezen hierover.

Wat is een goede toetsvraag?

Om een goede vraag te kunnen maken is het van belang om te weten wat een goede vraag eigenlijk is. Wat zijn de eigenschappen daarvan?

  • Goede vragen ontlokken een ‘gericht’ denkproces.
  • Goede vragen maken onderscheid tussen studenten die de stof wel en die de stof niet begrijpen.
  • Om een optimale betrouwbaarheid van toetsen moeten toetsvragen in principe niet te moeilijk en niet te gemakkelijk zijn
  • Goede vragen stimuleren de student om zijn of haar best te doen.

Belangrijk hiervoor is dat vragen duidelijk en ondubbelzinnig zijn geformuleerd en geen informatie bevatten die correcte of incorrecte antwoorden ‘verraden’. Daarnaast zijn gesloten vragen, naast het gegeven dat ze erg geschikt zijn om te vragen naar kennis, ook geschikt om studenten te bevragen op inzicht en toepassing. Het bedenken van dergelijke toetsvragen vraagt echter ook om creativiteit om de leerstof elke keer weer op nieuwe manier te bevragen. Het gaat dan om het bedenken van synoniemen, naastliggende concepten, voorbeelden, tegenvoorbeelden, oorzaken, gevolgen e.d..

Of de vragen uiteindelijk ook voldoen aan deze eigenschappen kan deels achteraf mede worden beoordeeld op basis van een toetsanalyse. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het de analyse tool van qDNA. Vooraf kan een docent echter al veel doen door zichzelf goed op de hoogte te stellen van manieren om toetsvragen te bedenken en voort te bouwen op al bestaande kennis van toetsvragen maken.