Convergeer multiple-choicevragen vervolg 1

Specifieke aandachtspunten om multiple-choicevragen zo helder en discriminerend mogelijk te maken

 

PROBLEEM OMSCHRIJVING
Ontkenningen voorkomen Gebruik geen ontkenningen in de stimulus of alternatieven (onderstreep in ieder geval altijd woorden zoals niet, geen e.d.). Gebruik zeker geen dubbele ontkenningen.
Loze alternatieven voorkomen Zijn er geen alternatieven die vooraf te elimineren zijn; zijn alle alternatieven in principe aannemelijk voor iemand die de stof niet beheerst?
Herhaling voorkomen. Herhaal niet dezelfde zinsnede als begin van elk alternatief – plaats het in de stimulus.
Geen overlappende alternatieven Pas elkaar overlappende afleiders niet toe (zorg ervoor dat de alternatieven geen subsets van elkaar zijn).
Geen normatieve begrippen gebruiken. Gebruik geen normatieve begrippen zoals moetenzinloosdienen. Wordt er niet per ongeluk naar een mening gevraagd? Geef aan wie die mening verkondigt.
Geen absolute aanduidingen gebruiken Gebruik geen absolute woorden zoals nooitalleenallemaalgeen enkelealtijd tenzij het echt absoluut zo is (er zijn bijna altijd uitzonderingen te bedenken op problemen, oplossingen of concepten).
Geen vage aanduidingen gebruiken Gebruik geen vage aanduidingen zoals misschienkansomsin het algemeeneen paarenkele. Deze worden niet door iedereen hetzelfde geïnterpreteerd.
Geen dubbele stellingvragen gebruiken Stellingvragen (ook wel complexe multiple-choice vragen genoemd): zijn de twee stellingen terecht tot één vraag gecombineerd? Bij voorkeur dergelijke vragen splitsen in aparte vragen. [voorbeeld ]

 

Probeer ook eens in te spelen op de berekenende student. Klik daarvoor hier.