Teleform

Data bestand toevoegen

Onderstaand is een kleine samenvatting van een Teleform data bestand gegeven:


00000001,1,1,2,3,1,3,1,1,1,2,3,3,3,2,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
00000002,2,1,2,3,1,3,1,1,1,2,3,3,3,2,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
96003118,2,1,2,3,2,2,1,2,2,1,1,3,3,2,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
94341363,1,1,2,3,1,3,1,1,1,2,3,3,3,3,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
93380758,2,1,1,3,2,1,3,2,2,2,1,3,3,2,3,3,2,1,2,2,2,9,9,9,9
97374728,2,1,2,3,1,3,3,1,9,2,3,3,3,2,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
98336782,1,1,2,3,1,3,1,1,2,2,3,3,3,2,3,3,2,1,3,2,3,9,9,9,9
96345105,1,1,2,1,1,1,3,2,1,2,3,3,3,2,3,3,2,1,2,2,3,9,9,9,9
93283335,2,1,2,3,1,3,2,1,2,2,3,3,3,2,3,3,2,1,2,2,2,9,9,9,9

De eerste twee rijen bevatten de correcte antwoorden voor de twee versies van het tentamen. Versie 1 op de eerste rij en versie 2 op de tweede. De eerste twee kolommen van deze rijen bevatten het versie nummer. De overige kolommen bevatten de correcte antwoorden.

Voor de overige rijen wordt in de eerste kolom het collegekaartnummer weergegeven en in de tweede kolom het versie nummer waar de student antwoorden op heeft gegeven. De overige kolommen bevatten de gegeven antwoord opties.

Bij twee versies is er een mapping file nodig die de posities van de vragen van de tweede versie koppelt aan die van de eerste. Als er maar een versie van het tentamen is dan komt de tweede rij te vervallen en is de waarde van de tweede kolom overal 1.

Teleform gebruikt voor missing values een 9, deze mogen in het bestand blijven staan.

 

Mapping file toevoegen

Om in Teleform twee versies aan elkaar te koppelen dien je een mapping file toe te voegen. Hierin moet staan welke vraag uit versie 2 gekoppeld is aan versie 1.


"Versie.1";"Versie.2"
1;3
2;19
3;20
4;7
5;9
6;11
7;2
8;4
9;8
10;13
11;16
12;15
13;14
14;10
15;12
16;6
17;5
18;18
19;1
20;17

Ook dit moet een .csv bestand zijn.

 

Toetsingsresultaten uploaden in de qDNAtool

 1. Ga naar https://www.qdnatool.org/
 2. Klik rechtsboven op Login
 3. Log in met behulp van uw UvAnetID en bijbehorend wachtwoord
 4. Klik op [Analyseren] en vervolgens op [+Tentamen toevoegen]
 5. Vul de naam in van de toets
 6. Kies bij Formaat voor Teleform
 7. Vul bij het aantal #Antwoordopties het maximaal aantal opties in de toets in
 8. Kies bij Databestand voor het eerder gedownloade data bestand uit Teleform
 9. Kies bij Mappingbestand voor het eerder opgemaakte mapping file.
 10. Klik op Save
 11. Het bestand zal worden geanalyseerd.
  Zodra deze klaar is, zal naast de naam de knop Interpretation verschijnen.