Een verbeterde vraag (2b)

In het voorbeeld gaat het erom dat er aan twee voorwaarden voldaan moet worden voor een goede opvoeding. Dat kan veel eenvoudiger worden weergegeven. Het lijkt erop alsof de docent de student een begrijpend lezen oefening geeft.

Een betere versie is:

Welk element is volgens Prof. Van IJzendoorn, naast stabiliteit, een voorwaarde voor een optimale opvoeding?

 1. Continuïteit
 2. Sensitiviteit
 3. Individualiteit

 

Of een andere variant

Selecteer de twee basisvoorwaarden waaraan een goede opvoeding moet voldoen volgens Prof. van IJzendoorn.

 1. Stabiliteit
 2. Zelfstandigheid
 3. Sensitiviteit
 4. Anti-autoritairiteit
 5. Collectiviteit
 6. Uitdagendheid
 7. Competitiviteit
 8. Uniciteit