Een verbeterde vraag (1)

In deze vraag wordt gevraagd naar een opinie (o.a. aangegeven door de formulering ‘welke gebruiktu bij voorkeur’). Personen die verschillende visies of aanpakken aanhangen, zullen verschillende antwoorden geven op deze vraag.

Een verbeterde vraag zou kunnen zijn:

Bij een patiënt moet een porseleinen jacketkroon worden gecementeerd. Hiervoor wordt door Van Waas bij voorkeur gebruikt:A) fosfaatcement
B) silicofosfaatcement
C) polycarboxylaatcement
D) zinkoxyde-eugenolcement

 

Klik hier voor de originele vraag.