Wat zijn goede ‘startzinnen’ om vragen te maken?


Weten en Begrijpen: nagaan of de student kennis heeft van onderwerpen

Kritisch denken (evalueren): nagaan of de student de eigenschappen van feiten, procedures, principes of theoriƫn kan gebruiken.

Kritisch denken (voorspellen): nagaan of de student op basis van feiten, procedures, principes of theoriƫn kan aangeven wat gevolgen, consequenties e.d. zijn.

Probleem oplossen (gegeven een scenario): nagaan of de student op basis van gegeven problemen oplossingen kan geven of oplossingen kan beoordelen.

Voor meer informatie: klik hier.