Optimale moeilijkheidsgraad van een tentamenvraag


Wist u dat de optimale moeilijkheidsgraad van vierkeuze tentamenvragen 67% is?

Waarom?

Een toets maakt het beste onderscheid tussen de studenten die de stof wel of niet beheersen als elk van de vragen door zo’n 60-70% van de studenten correct wordt beantwoord. De spreiding van de populatie studenten over de schaal is dan het grootst. Op grens van zakken en slagen is dat dan ook het geval en is de kans om onterecht te zakken of slagen het kleinst.

Meer tips? Klik hier.