Een verbeterde vraag (1)

In deze vraag wordt gevraagd naar een opinie (o.a. aangegeven door de formulering ‘welke gebruiktu bij voorkeur’). Personen die verschillende visies of aanpakken aanhangen, zullen verschillende antwoorden geven op deze vraag.

Een verbeterde vraag zou kunnen zijn:

Bij een patiënt moet een porseleinen jacketkroon worden gecementeerd. Hiervoor wordt door Van Waas bij voorkeur gebruikt:A) fosfaatcement
B) silicofosfaatcement
C) polycarboxylaatcement
D) zinkoxyde-eugenolcement

 

Klik hier voor de originele vraag.

Wat zijn goede ‘startzinnen’ om vragen te maken?


Weten en Begrijpen: nagaan of de student kennis heeft van onderwerpen

Kritisch denken (evalueren): nagaan of de student de eigenschappen van feiten, procedures, principes of theoriën kan gebruiken.

Kritisch denken (voorspellen): nagaan of de student op basis van feiten, procedures, principes of theoriën kan aangeven wat gevolgen, consequenties e.d. zijn.

Probleem oplossen (gegeven een scenario): nagaan of de student op basis van gegeven problemen oplossingen kan geven of oplossingen kan beoordelen.

Voor meer informatie: klik hier.