Een verbeterde vraag (3)

Deze vraag bevat een constructiefout omdat niet duidelijk is wat precies wordt gevraagd. Bovendien is moeilijk aan te geven wat het correcte alternatief is.

In feite bestaat deze meerkeuzevraag uit vier vragen van het type juist/onjuist. Maar dan nog kun je twijfels hebben over de (on)juistheid van de stellingen. Er wordt namelijk ook geen duidelijk criterium gegeven.

Ook het woord ‘sommige’ vormt een vage aanduiding. Iedereen kan daar wat anders onder verstaan.

Wat is een meestvoorkomend probleem bij gesloten toetsvragen die gemaakt worden door onbekwame vraagontwikkelaars?

Deze toetsvragen zijn _____

  1. niet objectief te scoren
  2. te moeilijk
  3. te gemakkelijk
  4. *voor meerdere uitleg vatbaar